Kompetens
Noventus är ett av världens mest kompetenta programvaruutvecklingsföretag
avseende logistik och produktionsstyrning, vilket framgår av Noventus unika
referenslista innefattande c:a 180 installationer. Merparten av projekten har utvecklats med totalansvar till fast pris.
Projekterfarenhet
Flera av systemen är bland de största i sitt slag i världen. Erfarenheterna från
utvecklingen av alla dessa system har samlats i standardprogramvaran EPIX,
som är en av världens mest omfattande programvaor avseende erp, supply
chain management och elektronisk handel.
Noventus
Totalansvar till fast pris
Noventus utvecklar bl a programvara för administration, kommunikation,
web, processtyrning, styrning av transportanläggningar och robotar.
Nästan alla system har levererats till fast pris med totalansvar för funktions- och
systemspecificering, utveckling, installation, driftsättning, utbildning och support.
© Noventus Systems AB
 
Omfattande standardprogramvara
Utvecklingsarbetet har under de ca 20 verksamhetsåren varit intensivt, då målet
är att alltid ligga främst avseende programvaruteknologi och funktionalitet.
Noventus konkurrerar med världens största företag inom logistikbranschen.
Trots att konkurrenterna är mångfaldigt större än Noventus är Noventus
programvara mer omfattande och Noventus har en större bredd på verksamheten
är konkurrenterna.
Electronikutveckling
Noventus utvecklar elektronik för specifika kundbehov, t.ex. processorer, interface, mikrovågskommunikation och AC-drivning.